DE STICHTING

DOELSTELLINGEN

De statuten van de Stichting Kinderkasteel geven de volgende doelstellingen:
- De Stichting biedt een plek aan kinderen, die bijdraagt aan hun balans, gezondheid en levensenergie;
- Geeft ruimte voor leren, leven, spelen, werken, creatie en ont-wikkeling
- Draagt bij aan de kwaliteit van het leven op onze aardbol
- Richt zich op zowel kinderen als het kind in de volwassene
Onder het doel is medebegrepen al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
a. Het samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel,
b. Het aanwenden van alle wettige middelen, die met het doel van de stichting kunnen bevorderen

De stichting beoogt niet het maken van winst.

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- Ch. van der Linden (voorzitter)
- M. van der Linden - Stalman (secretaris)
- F. Kops (penningmeester)

INSCHRIJVING

De stichtingsakte is voor het eerst opgemaakt op 5 december 1995,
en gewijzigd op 23 juli 1999
De akte is verleden bij notaris mr. JFJ ten Berge te Sint Michielsgestel,
en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41085974.

STICHTING VRIENDEN VAN HET KINDERKASTEEL

Aan de Stichting Kinderkasteel is de
Stichting Vrienden van het Kinderkasteel geparenteerd.