HET IDEE ACHTER HET KINDERKASTEEL

DOELSTELLINGEN

"Laat ons de kinderen de aardbol geven......."
is een van de versregels van het gedicht van Nazim Hikmet
Het weerspiegelt de verantwoordelijkheid die volwassenen
tegenover hun kinderen hebben.
En niet alleen h˙n kinderen, maar alle kinderen.
Om straks op deze aardbol een eigen plek te hebben.
En daar hebben Ólle kinderen recht op,
ook zij die het wat minder hebben,
bijvoorbeeld omdat zij op een plek wonen,
waar het minder goed toeven is.
En dat kan zijn door oorlog of repressie,
door ziekte of door slechte leefomstandigheden.
Dat kan een plek zijn ver weg,
maar ook een plek heel dichtbij.
Want ook in ons land zijn er kinderen
die het wat minder hebben: bijzondere kinderen.
Kinderen die ziek zijn of die
naar ons land gevlucht zijn om hier
een nieuw bestaan op te bouwen.
Of kinderen die nooit verder komen
dan hun straat in de grote stad.

Jaren lang konden deze kinderen terecht
op het Kinderkasteel Nieuw Herlaar
om daar te spelen en te genieten
van wat het kasteel en haar omgeving te bieden hadden.
Duizenden kinderlachdagen werden er georganiseerd.
Sindsdien zijn er nieuwe wegen ingeslagen
om het beoogde doel te bereiken.

Laat ons de kinderen de aardbol geven

WIE ZIJN WE DAN?

Chiel en Myrke van der Linden. Eigenaars en trainers
bij HetCoCo, Bureau voor Managementtraining.
Onze missie is weergegeven in nevenstaand gedicht.
Naast het werk in het bedrijfsleven trachten we
een maatschappelijk doel
te verwezenlijken dat dicht bij onszelf ligt en
bij de mogelijkheden die we hebben.
Die mogelijkheid bestaat uit de vele contacten die we
vanuit ons werk hebben en uit de
fysieke mogelijkheid om kinderen,
met name bijzondere kinderen,
sinds 1991 op ons buitengoed te kunnen ontvangen.
Vanaf 2006 bestaat die fysieke mogelijkheid niet langer,
en is de nieuwe uitdaging ontstaan
ons streven op andere wijze te ontwikkelen.

Laat ons de kinderen de aardbol
geven, minstens voor een dag.
Dat zij daarmee kunnen spelen
als een kleurige ballon.
Spelen en zingen tussen de sterren
Laat ons de kinderen de aardbol geven
Zoals een rode appel of een warm brood.
Dat ze genoeg zullen krijgen
minstens voor een dag.
Laat ons de kinderen de aardbol geven
zodat die, minstens voor een dag, weet, wat
vriendschap is.
Later zullen zij ons de wereld uit
handen nemen
Om onsterfelijke bomen daarop te planten.