Taaltovenaars

Doelgroep

De cursus ‘De Taaltovenaars’ is bedoeld voor kinderen met een ziekte,handicap of kinderen met problemen in de thuissituatie. Leeftijdscategorie  is; 6 t/m 12 jaar. Broertjes/zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn eveneens welkom om deel te nemen aan de cursus.

 

Doelstelling

De kinderen in een vertrouwde omgeving op een speelse manier kennis te laten maken met tekst en beeld. De accenten te leggen op hun éigen creativiteit, fantasie en mogelijkheden en niet op hun ziekte en/of handicap. Daarnaast wordt het lezen gestimuleerd door het aanbieden van bestaande kinderliteratuur en met zelfgemaakte lesmateriaal.

 

Door kinderen zónder ziekte en handicap tevens te laten deelnemen, wordt geprobeerd om een eventuele afstand jegens elkaar te verkleinen en zo het onderlinge begrip te vergroten.   

 

Wie kunnen deelnemen

 

‘De Taaltovenaars’ in 2003

Op vijf februari 2003 is de tweede cursus ‘De Taaltovenaars,’ van start gegaan op het Kinderkasteel. Zes weken achter elkaar hebben zeven kleine Taaltovenaars getoverd met taal. Op zesentwintig maart 2003 hebben zij deze cursus afgesloten met een tovermiddag. Tijdens deze tovermiddag hebben ze al hun toverkunsten en toverboeken gepresenteerd.

In de toverboeken waren hun brieven in geheimtaal, de zelfgemaakte versjes uit de toverketel, tekeningen geverfd naar aanleiding van het sprookje ‘Aladin en de wonderlamp’ en de oplossingen van de spannende speurtocht der Taaltovenaars te lezen.

Twee Taaltovenaars hebben een mooie poppenkast voorstelling gegeven, zoals ze dat iedere week voor elkaar hebben gedaan tijdens de cursus. Verhaaltjes vol humor en fantasie zijn er verteld...

Enkele Taaltovenaartjes hebben nog wat spannende trucs aan het publiek laten zien en onze toverdanseressen hebben een geweldige dans van K3 uitgevoerd.

Op het einde van de middag  zijn alle Taaltovenaars beloond met een magische medaille en een tovenaarsdiploma voor hun betoverende prestatie!

 

Hieronder een aantal foto's van de zeer geslaagde afsluiting van de tweede cursus.

Rijmwoordjes uit de toverketel

 

 

Jordy tovert met zijn geheime toverspreuk,

woorden uit de 'Toverketel'.

 

 

Iedere tovenaar leest zijn of haar rijm voor
aan de anderen.

 

 

Hier worden voorbereidingen getroffen voor
de tovermiddag; er wordt een betoverende
slinger gekleurd.

 

 

Bobby en Jordy zijn ingespannen bezig met
de opdracht van 'de speurtocht der
taaltovenaars'.

 

 

Lekker frisse neus halen, na al die bezigheden!

 

 

K3-dansjes mogen niet ontbreken natuurlijk...

 

 

Het versje 'Ik ben taaltovenaar' wordt
voorgelezen voor het publiek.