Vrijwilligers Sponsors
Het Kinderkasteel kon niet worden gerealiseerd
zonder de vele sponsors en vrijwilligers
Het waren er te veel om op te noemen
Veel stille werkers voor een ogenblik
Of in langere verbondenheid.
Zij legden er hun voetstappen neer
En als wij er zijn vergeten,
Vergeet het Kinderkasteel hen nimmer meer...
Behalve een enkeling voor ongeregelde hand en spandiensten was er in het begin eigenlijk geen sprake van vrijwilligers. Die kwamen pas nadat Judith Koops in 1999 een open dag had georganiseerd om ze bij elkaar te krijgen.
De groep van circa 80 vrijwilligers die bij elkaar werd gebracht werd ingedeeld in een aantal commissies, die later op een meer fantasievolle wijze "Raden" zouden worden genoemd. Zo was er een Raad van Hark en Land, een Raad van Festijn, een Raad van Luister en Fluister en zo meer, ingedeeld naar taken, maar ook naar interessegebieden van de vrijwilligers. Ondanks de indeling in interessegebieden bleek dat de belangstelling, belangen en mogelijkheden van vrijwilligers dermate uiteen liepen dat het moeilijk was deze amorfe groep goed aan te sturen. Toen Judith door de omstandigheden gedwongen weer moest vertrekken, bleek dat des te harder en verdwenen de meeste vrijwilligers geleidelijk aan. Er is lang gezocht en geworsteld om de juiste formule voor het Kinderkasteel te vinden.
Naast het werk van de vrijwilligers bleef de aanloop van scholen, patientenverenigingen en dergelijke bestaan. Er mocht vrij van het kasteel gebruik gemaakt worden, mits er een tegenprestatie werd geleverd, niet in geld, maar in werkzaamheden die het gebouw ten goede kwamen. Op die manier kon wat klein onderhoud worden gepleegd. Het deed het gebouw wel goed, maar was voor de lange termijn toch onvoldoende. Daarom werd ook wel uitgegeken naar sponsors. Voor hen was het overigens veel interessanter om aan het gebouw iets toe te voegen dan om in het herstel, de restauratie bij te dragen. Zo werd een kinderboerderij gerealiseerd, verlichting op het terrein aangelegd, kachels geinstalleerd, een nieuwe toiletgroep gerealiseerd. Heel bijzonder waren ook de dagen waarbij het kasteel de sprookjesinrichting kreeg die op de foto's onder historie te zien is, dagen die voorafgegaan werden door een teken- en ontwerpwedstrijd bij de lagere scholen in Sint Michielsgestel, waarbij kinderen werd gevraagd een kamer van het kasteel in te richten en dat te tekenen. Het was een succesvol project dat door Vitae werd uitgevoerd als social responsability project voor haar werknemers, zo'n 300 in getal.

Geld voor activiteiten kon verder worden gekregen door projecten uit te voeren die in het verlengde lagen van subsidieprojecten van gemeentelijke projecten uit de regio, zoals de AZC-dagen die samen met de Pabo uit Den Bosch werden georganiseerd en waarbij gelden konden worden gekregen uit de integratiesubsidiepot van de Gemeente 's-Hertogenbosch. Er bleken ook subsidies te verkrijgen voor natuur-educatieprojecten. Bijzondere vermelding mag de gift krijgen die uitging van de Kerkelijke Gemeente Maasland uit het Zuid-Hollandse, waarbij kinderen geld bij elkaar hadden gebracht voor de kinderen van het Kinderkasteel.

Toen in 2003 het aantal vrijwilligers zo ver geslonken was dat het niet meer haalbaar was om de structuur met vijf Raden in stand te houden, moest de keuze worden gemaakt om de aandacht te concentreren bij het gebouw en meer nadruk te geven aan het realiseren van projecten voor kinderen. De projecten die met studenten uit het hoger onderwijs, Pabo, SPH, waren gedaan bleken erg succesvol. Zij deden de uitvoering van projecten met kinderen, maar zij deden ook onderzoeksprojecten met relatief veel spin-off. Vrijwilligers behoefden alleen de contacten tussen hbo-instelling en de organisatie uit de doelgroep te leggen en te onderhouden. Dat was een erg efficiënte inzet van de schaarse vrijwilligers.


kasteel, bedank. van robbin

Veel goodwill kon ook worden gerealiseerd door de jaarlijkse pinksterwandelingen, die tot een traditie dreigden uit te groeien en de kasteeldag eind 2004. Voor vrijwilligers was er bij het Kinderkasteel veel te halen, niet alleen in het zien van veel blije gezichten van de vele kinderen die het verdienden een keer bij het Kinderkasteel te mogen komen, maar ook doordat het landgoed de mogelijkheden bood je als vrijwilliger uit te leven in de tuin, bij te dragen aan de inrichting of gewoon door ervaring op te doen.

Naast de groep "eigen" vrijwilligers, waren er de vrijwilligers die met de door hen gekozen doelgroep een dag op het kasteel konden verblijven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de stichting "Kom in mijn wereld" waarvan haar vrijwilligers jaarlijks een leuke dag organiseren voor autistische kinderen.

Oh ja, één vrijwilliger mogen we vooral niet vergeten. En dat is Annabel, die de laatste twee jaar heel liefdevol voor de dieren in het Beestjeskasteel zorgde. Dat was haar de rit twee keer per week vanuit de Binckhorst in Rosmalen ten volle waard.

Bij het besluit om met de Stichting Kinderkasteel nieuwe wegen in te slaan, kon worden teruggezien op vele duizenden "kinderlachdagen" op Kasteel Nieuw Herlaar en de inzet van vele vrijwilligers en sponsors..........

Vrijwilligers waren: Annabel, Jessica de Bel, Jolanda Kleijs, Pia Beenen, Gerrie Reijers, Willem Cammel, Joop Laarhoven, Monique van Rossum, Erica van de Westelaken, Sylvia van de Wouw, Mirjam Wijffels, Lisanne Bekman, Xandor Eblé, Theo de Bruijn, Ellie Juhrend, Ellis Bruurmijn, Jeannine van Sterkenburg, Rob Bos, Susan Vermeeren, Harrie van Oploo, Jolanda Reijnen, Juul Klemann, Roel Schild, Mirella Schuurmans, Ingrid Gielen, Marja Beekmans, Claire de Groot, Diane Govers, Jaap 't Hooft Hein Aangenendt, Ruud van Aart, Joost en Margot Hermans, Hans van Rooij, Cora Gerritsen, Jannah van Toren, Marloes van Vleuten, Birgit Ploegmakers, Tom Sparidans, Maaike Eijkman, Guus Vellekoop-Ferguson, Jacqueline van de Meer, Mildred van Osch, Tiny van Uden, Lydia van Drunen-Nienhuis, Maarte Aangenendt, Marjolein Elsinga, Harm Wiegersma, Brigitte Picavet, Jolanda Breedveld, Ingrid Meeuwissen, Rogier van Aart, Wietske Ekkel, Esther Stadhouders, Marieke van Diesen, Ilona Potter, Katinka Brandenburg, Karlijn Rensen, Marloes van Schayk, Bob Vermeeren, Rien Ondersteijn en iedereen die we nog vergeten mochten zijn.
Sponsors waren: Rabobank Sint Michielsgestel, Particolare, Stegeman, Hervormde Gemeente Maasland, Stichting Phoenix Amsterdam, ABN-AMRO, General Electric, Océ, Brabants Dagblad, Leomill kinderschoenen, Golfclub De Dommel, Robin Good, Bouwbedrijf Van der Linden, KPN, Cor Pijnenburg, Pentascope, Advocatenkantoor Stibbe, Petra van Buuren, Kath. Bond van Ouderen KBO,en natuurlijk Chiel en Myrke van der Linden die het kasteel belangeloos ter beschikkung stelden.